TV& VIDEO

lực lượng gìn giữ hòa bình

Việt Nam đã cử 19 lượt sĩ quan tham gia lực lượng gìn giữ hòa bình

Việt Nam đã cử 19 lượt sĩ quan tham gia lực lượng gìn giữ hòa bình

VTV.vn - Việt Nam nằm trong số 124 quốc gia có lực lượng tham gia hoạt động gìn giữ hòa bình của Liên Hợp Quốc.