TV& VIDEO

lưỡi cày

Ký ức về một phiên chợ vùng cao

Ký ức về một phiên chợ vùng cao

 Ở vùng cao, mỗi phiên chợ là một ngày hội. Và người ta đi chợ với nhiều mục đích...