TV& VIDEO

Lưới điện Quốc gia

Thử nghiệm thành công công nghệ biến rác thành điện

Thử nghiệm thành công công nghệ biến rác thành điện

VTV.vn - Rác không cần phải chôn lấp, mà có thể đưa hết vào một lò cốc hóa nhiệt độ cao, để biến thành năng lượng sạch, quay trở lại phục vụ con người.