TV& VIDEO

lười vận động

40% trường hợp tử vong do bệnh không lây nhiễm trước 70 tuổi

40% trường hợp tử vong do bệnh không lây nhiễm trước 70 tuổi

VTV.vn- Ước tính có 73% số trường hợp tử vong và 66% tổng gánh nặng bệnh tật toàn quốc là do các bệnh không lây nhiễm. 40% trường hợp tử vong do bệnh không lây nhiễm trước 70 tuổi.