TV& VIDEO

lương giáo viên

Nước sạch - Nỗi lo của hàng triệu người dân Delhi (Ấn Độ)

Nước sạch - Nỗi lo của hàng triệu người dân Delhi (Ấn Độ)

VTV.vn - Hình ảnh cư dân với xô chậu lỉnh kỉnh xếp hàng dài dưới cái nóng 45 độ C chờ xe chở nước đã rất quen thuộc ở các làng thuộc bang New Delhi, Ấn Độ.