TV& VIDEO

lương giáo viên

Nước Đức đang thiếu giáo viên trầm trọng

Nước Đức đang thiếu giáo viên trầm trọng

VTV.vn - Mặc dù giáo viên là nghề được trả lương cao tại Đức nhưng tình trạng thiếu giáo viên vẫn xảy ra, đặc biệt là ở bậc tiểu học.