TV& VIDEO

lương khô

Người Việt Nam ở Tacloban đã nhận đươc cứu trợ

Người Việt Nam ở Tacloban đã nhận đươc cứu trợ

Sau khi tìm thấy những người Việt Nam còn kẹt lại tại Tacloban, nhóm phóng viên thường trú Đài THVN đã tiếp tục liên lạc với đoàn cán bộ Đại sứ quán Việt Nam tại Philippines để có được những thông tin về công tác cứu trợ và đưa người Việt Nam ra khỏi khu vực bị tàn phán bởi cơn bão Haiyan.