lương thực thực phẩm

Xu hướng ứng dụng nông nghiệp trong đô thị tại London

Xu hướng ứng dụng nông nghiệp trong đô thị tại London

VTV.vn - Nông nghiệp tại gia đang trở thành một xu hướng tại London nói riêng và ở Anh nói chung.