TV& VIDEO

lương thực thực phẩm

Hàn Quốc: Lượng thực phẩm xuất khẩu sang Trung Quốc bị trả về tăng

Hàn Quốc: Lượng thực phẩm xuất khẩu sang Trung Quốc bị trả về tăng

VTV.vn - Chỉ trong 2 tháng, đã có tới 95 trường hợp sản phẩm lương thực thực phẩm của các doanh nghiệp Hàn Quốc xuất khẩu sang thị trường Trung Quốc bị từ chối ở cửa khẩu.