TV& VIDEO

lương thực

Nhiều sự kiện diễn ra tại Tuần lễ an ninh lương thực và nông nghiệp bền vững

Nhiều sự kiện diễn ra tại Tuần lễ an ninh lương thực và nông nghiệp bền vững

VTV.vn - Từ 18 - 25/8, tại Cần Thơ sẽ diễn ra "Tuần lễ An ninh lương thực và nông nghiệp bền vững thích ứng với biến đổi khí hậu".