TV& VIDEO

lướt sóng

Trải nghiệm lướt sóng đặc biệt ở Bắc Cực

Trải nghiệm lướt sóng đặc biệt ở Bắc Cực

VTV.vn - Hãy cùng đến với những trải nghiệm lướt sóng ở vùng Bắc Cực, mà nếu may mắn, chúng ta sẽ gặp được hoặc chứng kiến những điều đặc biệt ở đây.