TV& VIDEO

lưu hành

Kon Tum kiểm tra xe quá tải ngay tại cửa khẩu

Kon Tum kiểm tra xe quá tải ngay tại cửa khẩu

Thực hiện chỉ đạo của Chính phủ về việc xử lý nghiêm xe quá tải khi lưu hành, tỉnh Kon Tum đã có một cách làm riêng là trích kinh phí mua thêm hai trạm cân lưu động để hạ tải xe gỗ ngay tại cửa khẩu Bờ Y.