TV& VIDEO

lưu học sinh

Đại sứ quan Việt Nam tại Campuchia phát động ủng hộ đồng bào bị lũ lụt

Đại sứ quan Việt Nam tại Campuchia phát động ủng hộ đồng bào bị lũ lụt

VTV.vn - Mỗi cán bộ, nhân viên Đại sứ quán, các cơ quan bên cạnh Đại sứ quán tại Campuchia đã ủng hộ tối thiểu một ngày lương.