TV& VIDEO

Lưu Khải Uy

Hóa ra Dương Mịch rất mạnh mẽ, hoàn toàn không yếu đuối như vẻ bề ngoài

Hóa ra Dương Mịch rất mạnh mẽ, hoàn toàn không yếu đuối như vẻ bề ngoài

VTV.vn - Điều này đã được xác nhận khi Dương Mịch tham gia một diễn đàn. Trong 17 phút, cô đã trả lời tất cả những câu hỏi – kể cả những câu hỏi có vẻ rất nhạy cảm.