TV& VIDEO

lưu trữ hạt giống

SGSV – Hầm chứa hạt giống cho ngày tận thế

SGSV – Hầm chứa hạt giống cho ngày tận thế

VTV.vn - Căn hầm chứa hạt giống Svalbard ở Na Uy là nơi lưu trữ mầm sống cho nhân loại theo kịch bản ngày tận thế.