TV& VIDEO

lựu

Triển lãm sản phẩm thủ công truyền thống tại Libya

Triển lãm sản phẩm thủ công truyền thống tại Libya

Các sản phẩm thủ công truyền thống đã được trưng bày tại thủ đô Tripoli của Libya. Đây là một trong những nỗ lực của các thợ thủ công trong việc giữ gìn ngành nghề truyền thống và giáo dục giới trẻ về những vốn quý của ông cha.