TV& VIDEO

luyện thi

Lớp luyện thi miễn phí cho học sinh thôn Lại Đà

Lớp luyện thi miễn phí cho học sinh thôn Lại Đà

VTV.vn - Không phải luyện thi ở đâu xa, lớp học miễn phí của những giáo viên trong thôn Lại Đà cũng giúp các em học tập tốt hơn, nhiều em trong lớp đỗ đại học.