TV& VIDEO

ly hôn

Báo động tình trạng ly hôn ở các gia đình trẻ

Báo động tình trạng ly hôn ở các gia đình trẻ

VTV.vn - Theo thống kê, độ tuổi ly hôn dưới 35 tuổi chiếm tỉ lệ 30% và năm sau có xu hướng tăng hơn năm trước.