TV& VIDEO

lý luận chính trị

Đổi mới công tác đào tạo lý luận chính trị

Đổi mới công tác đào tạo lý luận chính trị

VTV.vn - Đồng chí Phạm Minh Chính yêu cầu phải nâng cao hơn nữa chất lượng công tác đào tạo, bồi dưỡng lý luận chính trị cho đội ngũ cán bộ các cấp.