TV& VIDEO

Lý Quang Diệu

Cuộc đời cố Thủ tướng Singapore Lý Quang Diệu được đưa vào truyện tranh

Cuộc đời cố Thủ tướng Singapore Lý Quang Diệu được đưa vào truyện tranh

VTV.vn - Cuốn "Lý Quang Diệu - người cha lập quốc" kể về nhà lãnh đạo nổi tiếng từ năm tháng đầu đời đến khi tuyên bố Singapore độc lập.