TV& VIDEO

Lý Quí Khánh

Vua đầu bếp 2017: Pha Lê bật khóc vì một câu nói của Lý Quí Khánh

Vua đầu bếp 2017: Pha Lê bật khóc vì một câu nói của Lý Quí Khánh

VTV.vn - Chỉ một câu nói của Lý Quí Khánh thôi cũng đã khiến một cô gái vốn mạnh mẽ như Pha Lê phải rơi lệ trong tập 9 Vua đầu bếp 2017.