TV& VIDEO

mã độc

Cảnh báo mã độc khai thác tiền ảo Coinhive

Cảnh báo mã độc khai thác tiền ảo Coinhive

VTV.vn - VNCERT vừa có công văn khẩn yêu cầu lãnh đạo đơn vị chỉ đạo các đơn vị thuộc phạm vi quản lý thực hiện khẩn cấp các công việc theo ngăn chặn mã độc Coinhive.