Mã nguồn mở

Nhiều tiềm năng phát triển blockchain tại Việt Nam

Nhiều tiềm năng phát triển blockchain tại Việt Nam

VTV.vn - Việt Nam đang ở trong 10 quốc gia đào tạo kỹ sư toàn cầu, đây là yếu tố quan trọng trong việc đưa Việt Nam có khả năng trở thành quốc gia dẫn đầu về blockchain.