TV& VIDEO

mã QR

Mã QR - Cách thanh toán và quản lý thông tin của tương lai?

Mã QR - Cách thanh toán và quản lý thông tin của tương lai?

VTV.vn - Hiện nay, tại Trung Quốc, mã QR được dùng trong việc thanh toán tiền và nó tạo ra một cơn sốt nhà nhà dùng mã QR, người người dùng mã QR.