TV& VIDEO

mã số định danh

Mã số định danh - Khởi đầu cho quản lý dân cư điện tử

Mã số định danh - Khởi đầu cho quản lý dân cư điện tử

VTV.vn - Để phát huy được tính thống nhất trong công tác quản lý nhà nước, việc quy định số định danh cá nhân đã ra đời và đang thực hiện thí điểm ở một số địa phương.