mai mối

Dịch vụ mai mối cho người nhiễm HIV tại Ấn Độ

Dịch vụ mai mối cho người nhiễm HIV tại Ấn Độ

Tại Ấn Độ, những dịch vụ mai mối cho những người nhiễm H đã ra đời. Đây đang được xem là một liệu pháp giúp chống lại căn bệnh thế kỷ.

 
Giao diện thử nghiệm VTVLive