TV& VIDEO

mai tết

Bình Định mất trắng vùng mai Tết sau lũ

Bình Định mất trắng vùng mai Tết sau lũ

VTV.vn - Hiện tại, nhiều vườn mai tại Bình Định bị mất trắng sau lũ và hoa mai đang nở bất thường.