TV& VIDEO

Make in India

Ấn Độ trải thảm đỏ cho nhà đầu tư nước ngoài

Ấn Độ trải thảm đỏ cho nhà đầu tư nước ngoài

Ngay trước chuyến thăm Mỹ, ngày 25/9, Thủ tướng Narendra Modi đã trải thảm đỏ cho các nhà đầu tư nước ngoài vào Ấn Độ, với việc triển khai chiến dịch mang tên "Make in India".