mầm non

Hà Nội tăng học phí mầm non cao nhất là 30.000 đồng/tháng

Hà Nội tăng học phí mầm non cao nhất là 30.000 đồng/tháng

VTV.vn - Việc điều chỉnh tăng học phí sẽ không ảnh hưởng đến các đối tượng học sinh thuộc hộ nghèo, cận nghèo, học sinh diện chính sách.

 
Giao diện thử nghiệm VTVLive