TV& VIDEO

màn hình điện thoại

MekaMon - Robot kết hợp thực tế ảo tăng cường

MekaMon - Robot kết hợp thực tế ảo tăng cường

VTV.vn - Thực tế ảo và robot là hai lĩnh vực nổi bật của công nghệ tiên phong. Hai lĩnh vực sáng tạo này được kết hợp độc đáo qua robot MekaMon.