TV& VIDEO

mặn xâm nhập

Hạn mặn ở đồng bằng sông Cửu Long: Chuyển thù thành bạn

Hạn mặn ở đồng bằng sông Cửu Long: Chuyển thù thành bạn

VTV.vn - Thay vì nhận định nước biển là kẻ thù thì cần biến nó thành lợi thế mới cho sản xuất nông nghiệp - đây là quan điểm của TS. Đặng Kim Sơn.