TV& VIDEO

mãng cầu xiêm

Shark Tank Việt Nam: Shark Vương khen Shark Linh... "mục ăn là rất giỏi"

Shark Tank Việt Nam: Shark Vương khen Shark Linh... "mục ăn là rất giỏi"

VTV.vn - Hào hứng thử mãng cầu xiêm, Shark Linh bị Shark Vương "khen" đùa rằng "mục ăn là rất giỏi".