TV& VIDEO

mạng xã hội việt nam

Ngăn chặn phát ngôn gây thù ghét trên mạng xã hội

Ngăn chặn phát ngôn gây thù ghét trên mạng xã hội

VTV.vn - Mỗi người cần trách nhiệm với bất cứ bình luận hay chia sẻ trên mạng xã hội, đồng thời hành động để ngăn chặn những phát ngôn gây thù ghét.