TV& VIDEO

Marie Curie

Marie Curie - Nữ bác học xuất sắc nhất thế giới

Marie Curie - Nữ bác học xuất sắc nhất thế giới

VTV.vn - Nếu cần có một tấm gương phụ nữ nào tiêu biểu trên thế giới, người đọc hẳn sẽ được nhắc nhiều đến cái tên Marie Curie.