TV& VIDEO

mặt bằng giá

Lệ thuộc nậu vựa, ngư dân bị ép giá theo nhiều dạng thức

Lệ thuộc nậu vựa, ngư dân bị ép giá theo nhiều dạng thức

VTV.vn - Tàu cá cập cảng, nhưng khi nào mới bán cá và bán với giá như thế nào? Ngư dân không quyết định mà phải phụ thuộc vào nậu vựa.