TV& VIDEO

mặt hàng kinh doanh

Sở Công Thương TP.HCM làm đầu mối kết nối nguồn hàng sạch

Sở Công Thương TP.HCM làm đầu mối kết nối nguồn hàng sạch

VTV.vn - Sở Công Thương TP.HCM sẽ làm đầu mối để kết nối các nguồn hàng sạch về 3 chợ đầu mối tại thành phố.