TV& VIDEO

mặt hàng xuất khẩu

Việt Nam tăng cường xuất khẩu sang Nam Mỹ

Việt Nam tăng cường xuất khẩu sang Nam Mỹ

VTV.vn - Với tốc độ tăng trưởng xuất khẩu trung bình 30-40%/năm, Nam Mỹ đang là một trong những thị trường xuất khẩu tiềm năng của các DN Việt.