TV& VIDEO

mật khẩu dễ đoán

Hà Nội yêu cầu tăng cường bảo mật thư điện tử

Hà Nội yêu cầu tăng cường bảo mật thư điện tử

VTV.vn - Tất cả các cơ quan, đơn vị có sử dụng hệ thống thư điện tử của TP Hà Nội cần tăng cường an toàn, an ninh thông tin.