TV& VIDEO

mất màu

Cầu vồng MC: Vòng đối đầu đầy cảm xúc (21h, VTV6)

Cầu vồng MC: Vòng đối đầu đầy cảm xúc (21h, VTV6)

Đối đầu là đề bài mới dành cho các thí sinh của Cầu vồng MC 2014. 4 gương mặt đầu tiên của khu vực miền Bắc: Thái Trang, Hùng Sơn, Hàn Linh, Phạm Hào, ai phải ra về?