Mặt trận al-Nusra tách khỏi al-Qaeda

Giao diện thử nghiệm VTVLive