TV& VIDEO

Mặt trận Tổ quốc

Tăng cường đoàn kết Mặt trận Tổ quốc Việt Nam - Lào - Campuchia

Tăng cường đoàn kết Mặt trận Tổ quốc Việt Nam - Lào - Campuchia

VTV.vn - Hôm nay (26/5), hội đàm giữa Mặt trận Tổ quốc Việt Nam - Mặt trận Lào xây dựng đất nước và Mặt trận đoàn kết phát triển Tổ quốc Campuchia đã diễn ra tại Hà Nội.