Mặt Trời

NASA chế tạo vệ tinh có thể thám hiểm Mặt Trời

NASA chế tạo vệ tinh có thể thám hiểm Mặt Trời

VTV.vn - NASA vừa hoàn thành một vệ tinh đặc biệt có thể thám hiểm Mặt Trời trong khoảng cách gần nhất từ trước đến nay.