TV& VIDEO

mất việc làm

Báo động về sức khỏe tâm thần người lao động

Báo động về sức khỏe tâm thần người lao động

VTV.vn - Những vấn đề về sức khỏe tâm thần đang khiến 300.000 người bị mất việc làm mỗi năm và gây thiệt hại cho nền kinh tế xứ sở sương mù khoảng 99 tỷ Bảng.