máu đông

Đưa thiết bị bay có thể hoà tan trong cơ thể vào y học

Đưa thiết bị bay có thể hoà tan trong cơ thể vào y học

VTV.vn - Một nhóm nghiên cứu thuộc đại học Pittsburg (Mỹ) đang phát triển dự án xây dựng thiết bị bay siêu nhỏ có thể hoà tan trong cơ thể.