máu đông

Đưa thiết bị bay có thể hoà tan trong cơ thể vào y học

Đưa thiết bị bay có thể hoà tan trong cơ thể vào y học

VTV.vn - Một nhóm nghiên cứu thuộc đại học Pittsburg (Mỹ) đang phát triển dự án xây dựng thiết bị bay siêu nhỏ có thể hoà tan trong cơ thể.

 
Giao diện thử nghiệm VTVLive