TV& VIDEO

mâu thuẫn tôm - lúa

Kiên Giang: Cán bộ ký khống giấy đồng ý chuyển từ trồng lúa sang nuôi tôm?

Kiên Giang: Cán bộ ký khống giấy đồng ý chuyển từ trồng lúa sang nuôi tôm?

VTV.vn - Theo một văn bản thống kê chưa chính xác, mới chỉ có 30% số hộ dân xã Tây Yên A đồng ý chuyển sang nuôi tôm, nhưng đại diện xã lại cho rằng, con số đó phải gần 90%.