TV& VIDEO

máu xương

Hôm nay (7/1), kỷ niệm 35 năm ngày Chiến thắng chiến tranh bảo vệ biên giới Tây Nam

Hôm nay (7/1), kỷ niệm 35 năm ngày Chiến thắng chiến tranh bảo vệ biên giới Tây Nam

Hôm nay, kỷ niệm 35 năm ngày Chiến thắng chiến tranh bảo vệ biên giới Tây Nam và cùng quân dân Campuchia chiến thắng chế độ diệt chủng (7/1/1979-7/1/2014).