TV& VIDEO

máy bay chiến đấu Rafale

Ấn Độ sẽ mua 36 máy bay chiến đấu Rafale của Pháp

Ấn Độ sẽ mua 36 máy bay chiến đấu Rafale của Pháp

VTV.vn - Pháp và Ấn Độ đã ký một Bản ghi nhớ về thương vụ mua 36 máy bay chiến đấu Rafale.