TV& VIDEO

máy bay chở hàng

Beluga - Máy bay chở hàng lớn nhất thế giới

Beluga - Máy bay chở hàng lớn nhất thế giới

Máy bay vận tải Beluga của Airbus ra đời nhằm vận chuyển những loại hàng hóa cồng kềnh, quá khổ.