TV& VIDEO

máy nông cụ

Bình Thuận: Tiền hỗ trợ mua máy nông cụ... kém chất lượng

Bình Thuận: Tiền hỗ trợ mua máy nông cụ... kém chất lượng

VTV.vn - Tại tỉnh Bình Thuận, bà con dân tộc thiểu số đang phải nhận máy móc hỗ trợ kém chất lượng.