TV& VIDEO

máy nông cụ

Người nông dân sáng chế máy nông cụ theo yêu cầu

Người nông dân sáng chế máy nông cụ theo yêu cầu

VTV.vn - Phóng viên VTV đã tìm đến Hải Dương để gặp người nông dân học hết lớp 7 sản xuất máy nông cụ theo yêu cầu.