TV& VIDEO

máy tính cá nhân

Facebook đăng ký bằng sáng chế cho kính thực tế ảo

Facebook đăng ký bằng sáng chế cho kính thực tế ảo

VTV.vn - Facebook đang dốc sức đầu tư cho những công nghệ vượt trội để đưa kính thực tế ảo của hãng này trở thành hiện thực.