TV& VIDEO

máy vi tính

Xuất hiện 2 nhóm hàng nhập khẩu 20 tỷ USD

Xuất hiện 2 nhóm hàng nhập khẩu 20 tỷ USD

VTV.vn - Lần đầu tiên (tính đến 15/8), Việt Nam có 2 nhóm hàng nhập khẩu đạt kim ngạch 20 tỷ USD trở lên là máy móc thiết bị và nhóm hàng máy vi tính, sản phẩm điện tử, linh kiện.