TV& VIDEO

MC Đức Bảo

Vân Hugo: Tôi sợ nhất sự cô đơn

Vân Hugo: Tôi sợ nhất sự cô đơn

VTV.vn - Đó là câu trả lời của Vân Hugo cho câu hỏi "Bạn lo sợ nhất điều gì?" trong chương trình Bản thiết kế cuộc sống.